zofim.org.il
  
 


 
שבט הראל
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט הראל » בעלי תפקידים

אביגיל הטב מרכזת בוגרת
טלפון בבית: 054 - 2440692
מוריה יונגר מרכזת בוגרת
טלפון בבית: 054 - 2440692
איתמר לוי מרכז פעילים
טלפון בבית: 052 - 2570257
אביגיל גלעד מרכזת הדרכה צעירה
טלפון בבית: 054 - 2467314
שמואל וייס מרכז הדרכה צעיר
טלפון בבית: 058 - 7366085