zofim.org.il
  
 


 
מחלקת צמיד
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » מחלקת צמיד » בעלי תפקידים

גל אלג'ם מנהלת מחלקת צמי"ד מנהלת מחלקה
טלפון בבית: 054 - 2490036
דואר אלקטרוני: galadgem@gmail.com
איתי פינקלשטיין הנהגת חיפה רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2441069
אלה וולף תנועתית ווראיטי רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2441152
דואר אלקטרוני: elaw@zofim.org.il
אלינה גוסין הנהגת דרום רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2440219
דורין סביליה- הנהגת הצוק רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 052 - 3725106
הנהגת החורש רכזת צמי"ד
טלפון בעבודה: 03 - 6303697
חמוטל זימברג- הנהגת דן רכזת צמי"ד
טלפון בעבודה: 054 - 2441149
ליאור גרינברג הנהגת ר"ג רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 050 - 2232162
ליאור הסגל הנהגת יהודה רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2441193
לירן בונן רכז לקויות חושיות רכז צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2441789
מור לשם תנועתית ומשלחות רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 050 - 8638132
טלפון בעבודה: 03 - 6303697
דואר אלקטרוני: morl@zofim.org.il
ספיר טול תל אביב מערב רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2440192
עופרה שופר - הנהגת צפון רכזת צמי"ד
טלפון בעבודה: 054 - 2441135
ענבר הרצוולף- הנהגת שורק רכזת צמי"ד
טלפון בעבודה: 054 - 2441216
רועי אלבה- הנהגת ירושלים רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2440219
ריקי קביזון- הנהגת איילון רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2440822
שי עמיאל הנהגת החוף רכזת צמי"ד
טלפון בבית: 054 - 2440379