EN | RU

שבט שני"ר

 • צוות מרכזים מכריז על תחרות עיצוב הלוגו והסיסמא שתופיע על סטיקרים, פלקטים שיתלו בכל העיר ובראש האתר- נא לשלוח הצעות לאימייל של השבט עד ה-20.8!
  פורסם על ידי צוות מרכזים ביום 13/8/2008
  | לידיעה המלאה...

 • האתר בשיפוצים ...מצטערים על אי הנוחות
  פורסם על ידי צוות מרכזים החדש! ביום 8/8/2008
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו
חיים סירני 54
רחובות

דואר אלקטרוני
snir.zofim@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

 • הראל קרני - ראש שבט פרטים
 • טלי בלומנטל - מרכזת בוגרת פרטים
 • טמיר נודלמן - מרכז בוגר פרטים