EN | RU

שבט איתן

  • רישום הורים מלווים לטיולי השבט
    פורסם על ידי אלעד חיון-מרכז ביום 30/4/2018
    | לחץ כאן
כתובתנו
התזמורת 19
ראשון לציון

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
eytan.hahof@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

  • רויטל פרי - ראש שבט פרטים
  • בנחוס מיכל מתאמת הורים מתנדבים - חברת ועד הורים פרטים
  • משה בנחוס - גזבר שבט פרטים