zofim.org.il
  
 


 
שבט עפר
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט עפר » תורתו של הצופיפניק

תורתו של הצופיפניק פורסם בתאריך 9/11/2007

 

הצופה דברו אמת

הצופה נאמן לעמו, למדינתו ולשפתו

הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת

הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה

הצופה אדיב

הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם

הצופה איש משמעת

הצופה אינו נופל ברוחו

הצופה חסכן

הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו

 

המטרה הציונית-חלוצית
"חינוך הנוער העברי לערכי הרוח של עם ישראל ולאחדות לאומית.
להכשירו להגשמה ציונית חלוצית, לכוונו לחיי עבודה ולשרות העם,
תוך הדגשת החלוציות בהתיישבות על כל גווניה.
לטפח בו עצמאות, רגש של צדק, עזרה הדדית ויחסי
אמת וכבוד בין איש לרעהו עם הכוונה להגשמה אישית."

:המטרתה החינוכית
"לחנך את הנוער לאזרחות טובה ומועילה ברוח המידות וההבטחה.
לעצב ולפתח את הפרט תוך כדי טיפוח החיים הקבוצתיים, אורח חיים דמוקרטי,
סובלנות, פתיחות מחשבתית וקבלת השונה. לחנך את הנוער על ערכי שוויון ערך האדם,
שוויון בין המינים וחירות הפרט, להמנעות מאלימות ולפתרון סכסוכים בדרכי שלום.
להרגיל לסדר, דייקנות, משמעת והסתכלות, לסגלם לעבודה ולחיים בטבע
לחזק בהם את האהבה לארץ, למדינת ישראל ולעם על כל תפוצותיו.
להקנות להם את הכרת המולדת. ולשתפם בקיום מצוות לאומיות הלכה למעשה."

היה נכון למלא חובתך, נאמן לעמך ולארצך
בכל עת לזולת תעזור, חוקתך הצופה שמור תשמור
היה נכון, נכון תמיד
היה נכון, נכון תמיד
היה נכון חוקתך לשמור