zofim.org.il
  
 


 
שבט הראל
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט הראל » הצעת נושא למחנה קיץ 2014

הצעת נושא למחנה קיץ 2014 פורסם בתאריך 23/4/2014

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

 נא לשלוח את הקובץ מלא ל:

Teekity@gmail.com
או ל- 
Moriahj@walla.com

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  נושא למחנה קיץ  (26 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !