zofim.org.il
  
 


 
מחלקת עולים ומשתלבים בתנועה
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת עולים ומשתלבים בתנועה » שילוב בני אתיופיה

שילוב בני אתיופיה פורסם בתאריך 17/10/2012

שילוב בני אתיופיה בתנועת הצופים- רקע

הקהילה האתיופית בישראל מונה כ-130,000 נפש. יותר מ-50% מבני הקהילה הם מתחת לגיל 18. עובדה זו מצביעה על הצורך והחשיבות להתמקד בעשייה חינוכית על מנת לקדם ולשלב את בני הקהילה ככל האפשר בחברה ישראלית ע"י יצירת סביבה מאפשרת ומזמינה.

במטרה להיענות לאתגר חינוכי-חברתי זה, הוקמה מחלקה ייעודית בתחילת שנת 1999 ביוזמת תנועת הצופים בשותפות עם משרדי ממשלה, (חינוך וקליטה)אשר שמו לעצמם מטרה: לקיים שבטים ולשלב חניכים בשבטים קיימים בפעילות הצופית.

כיום לאחר פעילות במשך כ-12 שנים ויותר בקרב הקהילה האתיופית, התקבלה החלטה עקרונית בתנועה של מיזוג  שבטים קיימים( שפעלו כשבטים נפרדים).

 

עקרונות עבודה של מחלקת עולים בהנהגות/ שבטים.

1)       גמישות- שאיפה ליצירת מרחב פעילות וורסטילי ומגוון, וכן התאמת אופי ומסגרת הפעילות הצופית ה"קלאסית" למאפייני, צרכי ותחומי העניין של בני הקהילה (אדפטציה). יצירתיות וגמישות במתכונת הפעילות השבטית ("צופים מחוץ לקופסא").

2)       שייכות וגאווה- התמקדות ביצירת תחושת שייכות לחברה ולקהילה, גאווה בתרבות וערכי הקהילה, העצמת הזהות האישית והחברתית מתוך ראייה והתייחסות רב תרבותית.