zofim.org.il
  
 


 
אתר צופים 2015
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר צופים 2015 » תוכן עניינים

תוכן עניינים פורסם בתאריך 24/11/2010

דבר היו"ר והמזכ"ל

ייעוד תנועת הצופים

הקדמה

תנועת הצופים 2010

תיאור תהליך גיבוש התוכנית האסטרטגית + הנחות יסוד

מטרות ויעדים

מטרות אסטרטגיות:

מטרה ראשונה: המסגרת החינוכית

מטרה שנייה: פעילות בפריפריה

מטרה שלישית: קהלי יעד

מטרה רביעית: מרכזי שבטים

מטרה חמישית: פריסת התנועה

מטרה שישית: בוגרים

מטרה שביעית: מבנה צוות הנהגה

סיכום המלצות התוכנית

תודות