zofim.org.il
  
 


 
שבט רשפים
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט רשפים » טופס רישום חניך

טופס רישום חניך פורסם בתאריך 14/10/2010

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

מיועד לרישום שלא דרך הפורטל האינטרנטי

נא למלא את הטופס ולהחזירו לשבט

אפשר באמצעות פקס 03-5422791

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  טופס רישום חניך לאתר.doc (54 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !