zofim.org.il
  
 


 
מחלקת עולים ומשתלבים בתנועה
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת עולים ומשתלבים בתנועה » חוברת מיפוי קהילה יוצאת חבר המדינות

חוברת מיפוי קהילה יוצאת חבר המדינות פורסם בתאריך 18/8/2010

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

 

איתור צרכים כולל בירור בשתי רמות: הרמה הקהילתית- מאפשרת לשבט להבין את המרחב בו הוא פועל ומסייע לו להתאים את המבנה ואופי הפעילות של השבט ברמה חברתית וקהילתית. וברמה הפרטנית-מכוונת להדגיש את השונות הייחודית של כל חניך בקבוצה נתונה. היכרות עם עולם הצרכים של הפרט מאפשרת למדריך לתת מענה טוב יותר לכל חניך בנפרד ולקבוצה כמכלול.
אין ספק שלקהילה דוברת הרוסית יש צרכים ייחודיים, אחרת היא הייתה מגיעה באופן טבעי לתנועה. חלק מהצרכים הם מקומיים ונגזרים מהמאפיינים של כל קהילה וקהילה וכדי לגלות אותם עלינו לקיים תהליך של מיפוי הקהילה וזיהוי הצרכים שלה.

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  מיפוי קהילה (102 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !