zofim.org.il
  
 


 
מחלקת כספים
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת כספים » קבלת תשלום בכרטיסי אשראי

קבלת תשלום בכרטיסי אשראי פורסם בתאריך 10/3/2009

בתנועת הצופים מעט שבטים עושים שימוש בקבלת תשלום באמצעות סליקת כרטיסי אשראי. לא כולם יודעים על אפשרות זו ויש אשר נרתעים מלשלם את עמלת הסליקה.

סליקת כרטיסי אשראי בתנועה הנו נושא אשר אנו פועלים כיום לשיפורו ולקידומו ומעודדים כל שבט שיחפוץ להצטרף לשירות זה.

חשוב להדגיש שמצד אחד קבלת תשלום באמצעות כרטיס אשראי אכן עולה עמלה בשיעור 1.44% אך מנגד שימוש בערוץ זה מונע טיפול מתיש בקבלת והפקדת שיקים ולאחר מכן בטיפול בשקים חוזרים (לרוב בגלל טעויות טכניות) ויותר מכל שימוש בערוץ זה מונע מצב אותו כולם מכירים של אובדן שיקים.

העמלה אינה גבוהה ובהתייחס לשיקולי עלות תועלת אין ספק שנכון יותר לעשות שימוש בערוץ זה של קבלת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי.

לבל נשכח שבדרך זו יחסוך הגזבר שעות רבות ויקרות בהתעסקות בשקים אשר אותם יוכל לנתב לטובת ניהול ובקרת הפעילות הכספית של השבט.

בימים אלה אנו מרחיבים את הפיילוט של סליקת כרטיסי אשראי באמצעות הממשק של "ממשל זמין" אשר יאפשר סליקת כרטיסי אשראי באמצעות האינטרנט.

עם סיום הפיילוט אנו נעדכן ונסייע בהחדרת והטמעת האפשרות בכל השבטים.

חשוב להדגיש כי מעבר לתועלות האמורות לעיל במעבר לסליקת כ"א באם מרבית שבטי התנועה יעשו שימוש משמעותי בסליקת כ"א נוכל להפחית משמעותית את עמלת הסליקה של כ"א.

 להלן הסבר על תהליך הצטרפות שבט לסליקת כרטיסי אשראי:

 

כאשר שבט רוצה להצטרף למערכת סליקת כרטיסי אשראי יש ליצור קשר עם נציג חברת ישראכרט על מנת לקבל מספר ספק אינטרנטי (לעבודה גם באינטרנט).
איש הקשר בישרכארט – מאור 052-4685415
חברת ישרכארט – סולקים את כרטיסי ישרכארט, מסטרקארד, אמריקן אקספרס וכל כרטיסי הויזה למיניהם למעט דיינרס.
נציג חברת ישראכרט ישלח לשבט את כל המסמכים שיש למלא על מנת להצטרף ועל השבט להחזיר את המסמכים לנציג, חתומים ע"י מורשי החתימה בשבט ובצירוף המסמכים הבאים:
  1. אישור עו"ד למורשי חתימה בחשבון הבנק של השבט.
  2. צילום ת.ז. של כל אחד ממורשי החתימה
  3. צילום צ'ק מבוטל או מסמך מחשבון הבנק אליו יש להעביר את כסף.
לאחר שכל המסמכים החתומים עברו לנציג חברת האשראי הוא ייצור קשר עם השבט וייתן לו מספר ספק אינטרנטי.
את מספרי הספק האינטרנטים, יש לשלוח ל -   csafim@zofim.org.il.
*אפשרויות התשלום בכרטיס האשראי הן בתשלום אחד או ב-  2-12 תשלומים שווים (ע"פ החלטת השבט).
*ניתן לרכוש קורא שפתיים כך שבמקום להקליד את נתוני הכרטיס, ניתן להעבירו בקורא שיזהה את כל הנתונים.
*בשלב זה כדי לסלוק כרטיסי אשראי יש לקנות/לשכור מכשיר אלקטרוני, ואת מספר הספק שהתקבל מנציג חברת האשראי יש לדווח לחברה היצרנית של המכשיר על מנת שיעשו את הקישור לשב"א.
 בכל שאלה ניתן לפנות אל שירי באמצעות: csafim@zofim.org.il