zofim.org.il
  
 


 
שבט משואות
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט משואות » תיק מבנה מחנאי

תיק מבנה מחנאי פורסם בתאריך 3/3/2008

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

לכל הפרוייקטורים:

תי מבנה מחנאי למלא במחשב ונא לשלוח לי במייל אותו מלא!

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  Tik Mivnne.doc (79 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !