zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » הנהגת חיפה » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

אישורי מהנדס למבנים למחנה פורסם על ידי הנהגת חיפה
בתאריך 7/6/2007

נא להגיע רבע שעה לפני הזמן המוקצב, עם כל תיקי המבנה מוכנים מראש.

לא יאושרו מבנים למי שלא יבוא מוכן!

 

יום א' 10/6

15:30 צופית

16:30 נשרים

 

יום ב' 11/6

16:30 כרמל

17:30 אילנות

18:30 גלים

19:00 תדהר

20:00 אורן

 

יום ו' 15/6

11:00 אפיק

12:00 לטם

13:00 סופה

13:30 העוגן

14:00 משוטטים