zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » אתר קורס חמישיות - הנהגת צפון » ידיעת חדשות

נושא שנתי: גלעד שליט פורסם על ידי א.פורום
בתאריך 15/12/2008

בהצבעה דמוקרטית וברוב קולות בחרו חניכי ט' של הנהגת צפון נושא שנתי להתמקד בו.

פורום חניכי ט' של ההנהגה אחראי על מינוף התהתליך ויישומו בשבטים.

הנה הרעיונות לאירועי פתיחה שהציעו חברי הפורום בישיבה הראשונה שהתקיימה בחוות הצופים:

1. יום הפרחת בלונים ופעילויות בבית"ס יסודיים בישובים.

2. הפגנה בתל אביב (אופציה לקיים באופן תנועתי).

3. הוצאת צמידים ופצ'ים לכלל חניכי ההנהגה.

4. חלוקת פליירים וסרטים צהובים בנקודות מוקד בישובים.

מכתב למדינה- כל חניכי ט' של הנהגת צפון יכתבו מכתב לממשלה בנוגע להשבתו של גלעד. המכתבים יאספו ע"י ההנהגה וישלחו יום אחר יום לנציגים שיושבים בכנסת ומייצגים אותנו.

 

הרעיונות הנ"ל יועלו בשבטים השונים במהלך השבועיים הקרובים ובהחלטה דמוקרטית אתם תחליטו אילו מהאירועים תרצו לקיים.

בפגישת הפורום הבאה, נתחיל להזיז עניינים...