zofim.org.il
  
 


 
הנהגת דן
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת דן » ארכיון הכתבות » כתבה: הגדרות תפקיד לטיולי פסח 2013

תמונת מגזין הגדרות תפקיד לטיולי פסח 2013 פורסם על ידי אילן
בתאריך 5/12/2012
בכתבה זו צפו 3360 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

 הגדרות תפקיד- טיול אתגר

 

תפקיד

תחומי אחריות

דרישות וכישורים

אחראי הדרכה צעיר

עבודה מול א. חדר הדרכה

בניית מרכזי פעילות.

מיסוד תהליך ההתנסות כחשיבות גבוהה בטיול. בניית תוכן הטקס.

בניית פעילות למסע הכנה להכנה. בניית מערך התנסויות לחניכים.

1/8

ניסיון בהדרכה וליווי צוותים

רצוי בעל ניסיון בהדרכה/ רשגוד בטיול אתגר

 

מנהלן צעיר

איסוף רשימות ציוד מכל צוותי הטיול, והזמנת ציוד בהתאם.

אחריות לוגיסטית על המסע הכנה. חניכת אחראי חניון.

אחריות על תהליך לוגיסטי וחינוכי של צוות החניונים.

שליטה לוגיסטית במהלך הטיול (אוטובוסים, אבטחה ורפואה)

במהלך טיול: אחריות לוגיסטית וחינוכית על החניון.

1/7-1/8

ניסיון בתפקיד מנהלתי/ ריכוזי

אחראי חניון צעירים

חיבור צוות החניון למשימה.

אחריות חינוכית על צוות החניון.

נראות החניון בשטח- בהתאם למודל החניון הצופי.

מתן שירות לשוכני החניון (מאבטחים, ראשג"דים כו'...)

א. בטיחותית על החניון (תדריך בטיחות לכל גדוד).

אחריות על ניקיון החניון. אחריות על ציוד החניון.

תפעול צוות חניון במהלך הטיול.

בניית ישיבות חניון והעברתן+ העשרות

1/7-1/8

ניסיון בהדרכה וליווי צוותים

ניסיון בתפקיד מנהלתי

רשג"דים צעירים

אחריות על תהליך ההכנה הצוותי (ניווטים, הדרכתי, הווי צוותי), בדגש על

"אפקט החוויה".

חיבור הצוות לנושא הטיול.

מתן כלים להתמודדות במהלך הטיול (בדרך להדרכה משמעותית)

אחריות על האחוות המנווטות (בפן המקצועי ובפן הבטיחותית), הכרת צירי הניווט של האחוות. אחריות על ניהול הלו"ז בטיול.

בניית תיק הדרכה משמעותי. בניית ישיבות צוות וניהולן.

במהלך הטיול: דאגה לרווחת הצוות ולניהול הצוות בטיול ביצוע.

1/7-1/8

ניסיון בהדרכה וליווי צוותים

רצוי ניסיון בהדרכה בטיול אתגר

מדריכי אחוות

מחויבות לתהליך (נוכחות בישיבות, למידה אקטיבית, לקיחת חלק פעיל בתהליך).

לקיחת משימות צוותיות. העברת פעולות הכנה בשבטים.

עידוד הרשמה בשבט, עזרה בשיווק הטיול. העברת פעולות במהלך הטיול.

ליווי התנסויות ומישוב. חניכת ניווט. דמות חניכות בתהליך.

1/7-1/8

ניסיון בהדרכה.

עדיפות למדריכי קורס

א. חדר הדרכה

תכנון חדר הדרכה. הקמת החניון בפועל.

בניית מרכזי פעילות והעברתם. במהלך הטיול, תחת א. חניון.

ניהול וחיבור צוות הדרכה לעבודה. ליווי כתיבת התנסויות.

הכנת מערך התנסויות.

1/7-1/8

בעלי ניסיון בהדרכה והובלת צוות

 

 

 

הגדרות תפקיד- טיול ים אל ים

 תפקיד

תחומי אחריות

דרישות וכישורים

אחראי הדרכה צעיר

הובלת נושא ההדרכה והפעילות בתהליך ובטיול

עבודה מול אחראי הדרכה בוגר.

חניכת ראשי אשכול צעירים.

אחריות על ישיבות ראשי אשכול.

אחריות על הפעילות בטיול הכנה.

אחריות על הטקסים בטיול.

כתיבת דרישות לתיק פעילות.

1/8

ניסיון בהדרכה

מרכז הדרכה צעיר-יתרון

ניסיון בליווי צוות וניהולו

 

 

מנהלן צעיר

הובלת הפן הלוגיסטי בטיול.

עבודה מול מנהלן בוגר.

איסוף רשימות ציוד מכל צוותי הטיול, והזמנת ציוד בהתאם.

עבודה מול ספקים בתהליך.

אחריות לוגיסטית על המסע הכנה.

ניהול הלוגיסטיקה במהלך הטיול.

1/8

בעל ניסיון מנהלתי

מרכז לוגיסטיקה/מפעלים-יתרון

ידע וניסיון בניהול עבודה

ניסיון בעבודה מול ספקים

 

ראשי אשכול צעירים

הובלת קו חינוכי  בקרב ראשג"די האשכול

עבודה בשותפות עם ראש אשכול בוגר

חניכת ראשג"די האשכול

שמירה על קשר עם מרכזי ההדרכה שחונכים את הראשג"ד בשבט

קיום ישיבות ראשג"דים מעשירות

אחריות על מוכנות חינוכית ולוגיסטית לטיול

1/8

בעל ניסיון של שנת הדרכה אחת לפחות

ראשג"ד לשעבר-יתרון

ניסיון בניהול צוות וחניכתו.

 

 

 

 

 

הגדרות תפקיד- טיול כוכב

תפקיד

תחומי אחריות

דרישות וכישורים

אחראי הדרכה צעיר

הובלת הטיול והפעילות בתהליך ובטיול

שותפות תפקיד עם אחראי  הדרכה בוגר

חניכת ראשי שובל צעירים

אחריות על תכני ישיבות הראשג"דים

הובלת הטיול הכנה בשיתוף ראשי השובל הצעירים.

הצבת דרישות לתיק פעילות בטיול

1/8

ניסיון בהדרכת טיולים הנהגתיים

בתפקיד בצוות המוביל של השבט שלו (ראשג"ד ,מדריך קורס ,מרכז צעיר )

 

מנהלן צעיר

הובלת הפן הלוגיסטי בטיול.

עבודה מול מנהלן בוגר.

איסוף רשימות ציוד מכל צוותי הטיול, והזמנת ציוד בהתאם.

עבודה מול ספקים בתהליך.

אחריות לוגיסטית על המסע הכנה.

ניהול הלוגיסטיקה במהלך הטיול.

1/8

בעל ניסיון בתפקידים לוגיסטים

ראשי שובל צעירים

הובלת קו חינוכי  בקרב ראשג"די השובל

עבודה בשותפות עם ראש שובל בוגר ואחראי טיול צעיר.

חניכת ראשג"די השובל

שמירה על קשר עם מרכזי ההדרכה שחונכים את הראשג"ד בשבט .

קיום ישיבות ראשג"דים מעשירות

אחריות על מוכנות חינוכית ולוגיסטית לטיול

1/8

בעל ניסיון של שנת הדרכה אחת לפחות

ניסיון בטיולים הנהגתיים

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  הגדרות תפקידים - פסח 2012 (230 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה