zofim.org.il
  
 


 
אתר צופים 2015
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר צופים 2015 » כתבה: צופים 2015 - הקדמה

תמונת מגזין צופים 2015 - הקדמה פורסם על ידי "צופים ברשת"
בתאריך 14/11/2010
בכתבה זו צפו 6448 גולשים

תנועת הצופים מצויה כיום בשיא פעילותה. אנו מגיעים ליותר בני נוער ומשפיעים בצורה משמעותית על עיצוב פני החברה במדינת ישראל. על מנת לשמר את הקיים ולצמוח על בסיסו תוך הרחבת העשייה החינוכית של התנועה לצורך הגשמת ייעודה, יש להמשיך לפעול וכן להרחיב את הפעילות החינוכית והארגונית, תוך התחשבות בשינויים ובתמורות שחלו בחברה הישראלית.

מטרתה של תוכנית אסטרטגית זו היא לחזק את חוט השדרה התנועתי לצורך המשך התפתחותה של התנועה בשנים הקרובות . ייחודה של התוכנית הוא ביכולתה לבנות משמעות עבור בני הנוער על ידי יצירת נרטיב לעולמנו "הצופי" שיהיה בו כדי לרומם את עברה של התנועה, להאיר את ההווה, ולהתוות את העתיד תוך יצירת בסיס איתן להתנהגות נורמטיבית וערכית, תחושה של זהות אישית והשפעה על חיי הקהילה.
 
החברה הישראלית - רקע
בעשורים האחרונים החברה הישראלית שינתה את פניה. "הדור השתנה" אינה רק סיסמה ריקה מתוכן, אלא המציאות.
 
התמורות הערכיות שעברה השכבה החילונית המשכילה והמבוססת בישראל בכל תחומי החיים הביאה למעשה לדעיכתה של תרבות הפטריוטיזם הציוני. החברה הישראלית שינתה את פניה מחברת חזון סולידארית המוכוונת להגשמת החלום הציוני, לחברה שבה האישי, האינטימי והפרטי מקבלים עדיפות מוחלטת על פני הכללי, החברתי והשיתופי. כפועל יוצא, בחברה הישראלית, האולטרה-קפיטליסטית, הלכו והתרבו הפערים בין תתי-קבוצות וקהילות, בתהליך מואץ של קיטוב חברתי בין פריפריה ומרכז, עניים ועשירים, עולים וצברים, דתיים וחילוניים. בשנת 1973 ישראל הייתה למדינה השוויונית ביותר בעולם המערבי ואילו היום ישראל ניצבת בראש הסולם עם תחולת עוני דומה לזו של ארצות הברית ומקסיקו והפערים החברתיים והכלכליים רק הולכים וגדלים (המוסד לביטוח לאומי, דו"ח שנתי למימדי העוני והפערים החברתיים 2008).
 
היחלשותה של מערכת החינוך הממלכתית-חינוכית, אשר הפכה דה-פקטו למערכת לימוד גרידא, אילצה את מערכת החינוך לאמץ מדיניות חינוכית לפיה "המיצוי העצמי" של הפרט קודם לערך ההיסטורי הגורס כי "כל ישראל ערבים זה לזה".
 
במקביל, הרדידות עוטפת את בני הנוער מכל עבר- לא התוכן, אלא הכותרת היא חזות הכל. כלי התקשורת בכלל והטלוויזיה בפרט השטיחו את השיח הציבורי, "תרבות המסכים", תרבות האינסטנט ותרבות הריאליטי הביאו לסף גירוי גבוה מבעבר ולשחיקת הקשב והשיח. תרבות הרייטינג מושלת בכיפה והפופוליזם הוא המכתיב את סדר היום הלאומי. במקום המודלים לחיקוי של הדור הקודם – מנהיגים, סופרים ויוצרים, נולדו גיבורי התרבות של המחר שצורתם מתעלה מעל לתוכנם.
 
יותר מכל, האלימות הפכה לנורמה שלטת בחברה. הסבלנות והסובלנות מאבדות אט אט את משקלן.
 
במשך שנים ארוכות חפף תפקידה ההיסטורי של התנועה לתהליכים השונים בחברה הישראלית: במהלך העליות הראשונות ובתהליכי הקליטה, בהקמת המדינה וביישוב הארץ, במלחמות, בקליטת העלייה בשנות התשעים, בניסיון לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז ועוד.
 
כיום, אנו מתחילים לבנות את העתיד שייכתב בספרי ההיסטוריה, תפקידינו הוא לענות לאתגרים הלאומיים הניצבים בפתחנו, ולנסות  לטפל בסוגיות העומדות על הפרק באפקטיביות רבה יותר מהמערכות השלטוניות. תפקידינו היום לייצר חברת מופת ע"י חינוך בני הנוער על בסיס תפיסה ערכית- צופית.
 
בכל שנה תערוך התנועה כנס "תנועת הצופים – כנס לאחריות חברתית", כנס ארצי בו נציג את השיגי התנועה בתחומים הקהילתיים ונדון בכיווני ההתחדשות והפיתוח אליהם התנועה תמשיך להתקדם.
 
תנועות נוער ותנועת הצופים
גאוותנו היא בשיתופן של אוכלוסיות רבות ומגוונות מרקעים סוציו אקונומיים שונים בתנועת הצופים.זהו תרגום הלכה למעשה של ייעוד התנועה. עם זאת, ישנן שתי קבוצות אוכלוסיה שייצוגן בתנועה נמוך באופן בוטה ביחס לשיעורן בקרב האוכלוסייה הכללית (וכן יחסית ליתר קהלי היעד בתנועה). האחת היא אוכלוסיית בני הנוער יוצאי חבר המדינות, אשר בין היתר, חווים תחושה של אובדן זהות תרבותית וניכור כלפי הזהות הישראלית. הקבוצה השנייה היא בני הנוער הדתי הציוני, אשר עברו משבר ערכי במהלך "ההינתקות" בשנת 2005. מטרתה של ,תוכנית 2015 היא לנסות ולתת מענה גם לקבוצות המנויות לעיל.
 
מגמות בתנועות הנוער בישראל
תנועות נוער רבות מצויות היום בצומת דרכים משמעותית, כפועל יוצא משחיקתן של  התנועות הסוציאליסטיות. תנועות מפוארות אשר היוו נדבך חשוב במאבק על הקמתה של מדינת ישראל מוצאות עצמן בשנים האחרונות בפני סגירה. תנועות אחרות מחפשות את דרכן אל עבר מרכז המפה הפוליטית ואל מחוזות הממלכתיות.
 
תהליכים פוליטיים בישראל ומחוצה לה הובילו מפלגות מסוימות לשנות את מיקומן על פני הקשת הפוליטית. שינוי זה לא פסח על תנועות הנוער בעלות זיקה למפלגות אלו. כתוצאה מכך, תנועות אלו  נאלצו לבחור בין הקצנת עמדתם לבין הצורך ל"התיישר" על פי העמדות העדכניות של מפלגת האם. כל בחירה, תהה אשר תהה, כרוכה בסיכון של נטישת חניכים וסביר להניח כי, חניכים אלו בעידוד הוריהם, יחפשו חלופות ממלכתיות. מגמות אלו גורמות לתנועת הצופים מעצם היותה ממלכתית ומאפשרת פלורליזם, להיות יותר משמעותית בציבור הישראלי כולו כיום. תהליך זה צפוי להימשך ביתר שאת גם בשנים הבאות, ויותר מסביר שיביא את תנועת הצופים לצמיחה משמעותית הרבה מעבר לצמיחה הטבעית.
 
מבנה וניהול
תנועת הצופים הינה הארגון החינוכי הבלתי פורמאלי הגדול במדינת ישראל, ושני בגודלו חינוכי רק למערכת הבית ספרית.
 
מבנה תנועת הצופים ואופן ההפעלה שלה עוברים בחינה תמידית וזאת מתוך הכוונה להמשיך ולהציב מערכת חינוכית מקצועית שתאפשר התנהלות מיטבית וניצול מלוא הפוטנציאל הארגוני של התנועה.
 
התנועה, בתור היותה גוף הפועל בסביבה רחבה ודינמית, חייבת לבחון את התשתיות הארגוניות ולשאוף לשפרן בכל עת, תוך שימת דגש על עיצוב התוכן החינוכי, ההכשרות, שימור העובדים ופיתוחם מבית.
 
צמיחת התנועה בשנים האחרונות וצפי צמיחתה בשנים הבאות מחייבים אותנו להיערך ארגונית, מקצועית וחינוכית בצורה כזו אשר תאפשר לתנועה, ארגונית וחינוכית, להתמודד עם אתגרי המחר. הערכות זו אמורה לאפשר לתנועה את היכולת לנצל הזדמנויות חינוכיות, תוך הקפדה על התנהלות יעילה וניצול משאבים מיטבי.
 
אורי שריר
מנהל האגף לחינוך

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה