שבט אילן
שבט אלומות
שבט אלון
שבט אלמוג
שבט בני היער
שבט גולן
שבט גפן
שבט החלוץ
שבט מגל
שבט עומר
שבט פלג
שבט צוקים