שבט אופק
שבט אפיק
שבט הדר
שבט הראל
שבט נחשון
שבט עמירים
שבט צור
שבט רכ"ס
שבט שליט