מזל טוב הנהגת השחר!!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 24/8/2016