תבליט  ברכות לשבט ענתות החדש!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 2/8/2015