zofim.org.il
  
 


 
מחלקת להקת צופים בשב
חץ  לוח קבצים דף הבית » מחלקת להקת צופים בשב"א נע » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור והזמנת הורים באמהרית    (116 KB)
נוסח אישור והזמנת הורים בשפה אמהרית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חומר עזר ליום הזכרון לנספים בסודן    (2,536 KB)
לשימושכם

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יום עיון מחלקת צופי שב"א    (448 KB)
יום עיון צופי שב"א יתקיים ב-2/2/2011 ברמלה בין השעות 14:30-19:30.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צופי שב"א - מידע למזכירות ארצית    (170 KB)
חומר על צופי שב"א והקהילה האתיופית כפי שהוצג במזכירות הארצית. הרבה מידע על העליות, המנהגים, ההסטוריה של ההנהגה ועוד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הנושאים של יום עיון    (166 KB)
הנושאים של יום עיון

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת הדרכה - המאבק בגזענות    (1,225 KB)
חוברת הדרכה - המאבק בגזענות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יחידת פעילות צופי שב"א    (31 KB)
יחידת פעילות צופי שב"א

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יחידת פעילות צופי שב"א - בנושא מעורבות הורים    (31 KB)
יחידת פעילות צופי שב"א - בנושא מעורבות הורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מודל עבודה למיזוג שבטים - צופי שב"א    (147 KB)
מודל עבודה למיזוג שבטים - צופי שב"א

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמל ההנהגה.    (44 KB)
הסמל משלב את החבצלת, סמלה של תנועת הצופים העבריים, בשילוב אותיות אמהריות, אשר יוצרות אל ראשי התיבות "היה נכון"

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעילות בנושא - בירור עמדות    (137 KB)
פעילות בנושא - בירור עמדות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעילות בנושא - גבולות    (28 KB)
פעילות בנושא - גבולות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעילות בנושא - הבית    (220 KB)
פעילות בנושא - הבית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ