zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » הנהגת רמת גן » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ מחנה קיץ 2010    (2,327 KB)
שיר מחנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מצגת הסבר להורים    (5,364 KB)
ניתן לשלוח להורים במייל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מצגת מחנה הקיץ    (6,503 KB)
ניתן להעביר לצוות ההדרכה ובאסיפות הורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תיק מבנה לדוגמה    (225 KB)
פורמט תיק מבנה לדוגמה להגשה להנהגה ולאישור מבנים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דו"ח מיפוי מסלול     (70 KB)
דו"ח מיפוי מסלול

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס אישור מבנה מחנאי    (37 KB)
טופס אישור מבנה מחנאי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ