zofim.org.il
  
 


 
מחלקת רכש
חץ  לוח קבצים דף הבית » מחלקת רכש » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ העברת בעלות לפרטי - אורנג    (194 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ העברת חיובים - אורנג    (219 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס שליחות - אורנג    (282 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יפויי כח - אורנג    (187 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ביטול כרטיס - פזומט    (46 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ביטול עסקה - אורנג    (179 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ בקשה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי - אורנג    (178 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הוספה או החלפה של איש קשר - אורנג    (165 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הוראת קבע - אורנג    (180 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנת כרטיס - פזומט    (53 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנת מאבטחים לטיולי פסח    (76 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הסכם הצטרפות - אורנג    (182 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ העברת בעלות עסקי - אורנג    (199 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הערכות אוטובוסים ומאבטחים לטיולי פסח    (64 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חיוב מפוצל - אורנג    (187 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס הזמנת אוטובוס מעודכן    (69 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס העברת בעלות - סלקום    (1,232 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוט חבילות - סלקום    (436 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ריכוז הזמנת ציוד - אורנג    (175 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שינוי הזמנה לאחר אספקה    (232 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שינוי הזמנה לאחר אספקה - אורנג    (232 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תשלום באמצעות צד ג - אורנג    (181 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ