zofim.org.il
  
 


 
אגף חינוך
חץ  לוח קבצים דף הבית » אגף חינוך » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ חוברת הדרכה לקראת הבחירות לכנסת ה19 - 2013    (6,538 KB)
חוברת הדרכה לקראת הבחירות לכנסת ה19 -2013

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת צופים לומדים    (173 KB)
המחלקות לאחריות חברתית בתנועה מציעות מגוון השתלמויות וימי עיון המיועדים לכלל צוותי החינוך בתנועה: שכירים ומתנדבים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פנקס קריאה מדברי    (7,008 KB)
פנקס קריאה מדברי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ 60    (5 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור משרד החינוך - GANBOOK    (29 KB)
אישור משרד החינוך - GANBOOK

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ באנר ראשון    (14 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ באנר רביעי 105X450    (12 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ באנר שלישי 175X227    (12 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ באנר שני 203X171    (12 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דבר האגף לחינוך בעקבות אירועי השעה 3.8.15    (270 KB)
דבר האגף לחינוך בעקבות אירועי השעה 3.8.15

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דבר האגף לחינוך בעקבות רצח יפתח גריידי ז"ל    (285 KB)
דבר האגף לחינוך בעקבות רצח יפתח גריידי ז"ל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דו"ח אישורים ביטחוניים 2/2 - 6/2    (33 KB)
דו"ח אישורים ביטחוניים 2/2 עד 6/2

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דו"ח אישורים ביטחוניים 22 עד 29 בדצמבר    (60 KB)
דו"ח אישורים ביטחוניים 22 עד 29 בדצמבר.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דו"ח אישורים ביטחוניים 5/1 עד 9/1    (35 KB)
דו"ח אישורים ביטחוניים 5-9 בינואר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דו"ח רישורים ביטחוניים 26/1 עד 31/1    (38 KB)
דו"ח אישורים ביטחוניים 26/1 עד 31/1

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - אפריל 10    (127 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - דצמבר 09    (115 KB)
דירוג האתרים בתנועת הצופים - דצמבר 09

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - יוני 10    (126 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - מאי 10    (126 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - מרץ 10    (121 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - נובמבר 09    (117 KB)
דירוג תתי האתרים החודשי!
באיזה מקום האתר שלכם?

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - נובמבר 10    (205 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - ספטמבר 10    (77 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - פברואר 10    (121 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג האתרים בתנועת הצופים - שנת 09    (116 KB)
דירוג שנתי של תתי האתרים באתר "צופים ברשת".

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג תתי אתרים - ינואר 2010    (156 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ים אל ים הנהגת חוף    (101 KB)
מתוך פעילות לרכזי הדרכה שהועברה ע"י שלומי-תודה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוגו 60 קטן    (4 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוגו חגיגות ה100    (171 KB)
לוגו חגיגות ה100

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מחברת 1    (81 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מחברת 2    (81 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מחברת 3    (55 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מכתב תמיכה: מתחברים-משפיעים    (113 KB)
מכתב תמיכה של מרכז השלטון המקומי ביוזמת "מתחברים-משפיעים"

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערכת תיקי מבנה    (1,216 KB)
הצגת מערכת תיקי מבנה למרכזי הנהגות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מצגת הסברה על מחנה הקיץ להורים    (5,122 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מצגת ניהול האתר השבטי    (6,324 KB)
מעודכן לינואר 2012

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עדכון יומי - צוק איתן - פעילויות - 23.7    (792 KB)
עדכון יומי - צוק איתן - פעילויות - 23.7

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צו 8 לדמוקרטיה    (549 KB)
צו 8 לדמוקרטיה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תוכניות עבודה מחלקות    (741 KB)
תוכניות עבודה מחלקות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תוכנית אסטרטגית - תנועת הצופים    (307 KB)
תוכנית אסטרטגית - תנועת הצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תחרות פיתוח אפליקציות לבני נוער לחופש הגדול    (2,761 KB)
תחרות פיתוח אפליקציות לבני נוער לחופש הגדול 2015

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ