zofim.org.il
  
 


 
שבט המושבה
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט המושבה » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים תנועתי    (94 KB)
אישור הורים הנדרש לכל פעילות צופית מחוץ לשבט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הודעות לתהליך פתיחת שנה    (241 KB)
שנת פעילות טובה לכולם! (:

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר פתיחת שנה ה-ו    (727 KB)
פלאייר פתיחת שנה ה-ו

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר פתיחת שנה ז    (655 KB)
פלאייר פתיחת שנה ז

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר פתיחת שנה ח    (727 KB)
פלאייר פתיחת שנה ח

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר פתיחת שנה ט    (752 KB)
פלאייר פתיחת שנה ט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר פתיחת שנה י    (753 KB)
פלאייר פתיחת שנה י

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר פתיחת שנה י"א    (754 KB)
פלאייר פתיחת שנה י"א

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר פתיחת שנה י"ב    (658 KB)
פלאייר פתיחת שנה י"ב

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר טיול פסח    (1,487 KB)
פלייר לטיולים ההנהגתיים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר לטיול פסח תשעז    (987 KB)
פלייר וטיול שבטי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנה קיץ 2015    (4,328 KB)
יער עופר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנה קיץ 2016    (5,730 KB)
יער הזורע

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ