zofim.org.il
  
 


 
שבט עפר
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט עפר » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ טופס רישום חניך לשבט    (298 KB)
טופס זה הוא אחד משני הטפסים איתם יש להגיע למעמד ההרשמה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תקנון התנהגות שבט עפר, אופן התמודדות    (57 KB)
בקובץ הנ"ל מופיעות דרישות ההתנהגות מחניך בשבט עפר(איסורים) וההשלכות של איסור כפי שנכתב והועבר למדריכי השבט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים לשנת הפעילות תשע"ד 2013-2014    (334 KB)
אישור הורים עבור שנת הפעילות וטיול פתיחת שנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר לשנת פעילות 2013-2014+ טיול פתיחת שנה    (320 KB)
פרטים על שנת הפעילות הנוכחית וטיול פתיחת השנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ