zofim.org.il
  
 


 
מושמוש און ליין דף הבית » מאגר איורים צופיים » ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½

יש לך איורים מגניבים במחשב ? ספר לנו על כך !

סמל צופים חדש 2011 - שחור לבן

איור
(238 * 356 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמל צופים חדש 2011

איור
(238 * 356 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעת עופרים

איור
(344 * 657 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעת עופרים

איור
(321 * 1008 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעת עופרים

איור
(346 * 648 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבה עם ענד

איור
(215 * 224 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תנועת הצופים 2

איור
(425 * 283 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תנועת הצופים

איור
(300 * 369 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמל הצופים עם חנוכיה

איור
(1500 * 1500 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמל הצופים לגלופות

איור
(508 * 808 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמלח צופי שב"א

איור
(495 * 743 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמל התאחדות הצופים

איור
(150 * 149 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
איור משולב - עדה ותנועה

איור
(149 * 177 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת תג הצופיות

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג דרגת צופה

איור
(589 * 768 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג דרגה גימל

איור
(683 * 768 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמל ההתאחדות שחור לבן

איור
(605 * 768 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמל ההתאחדות ברקע לבן עם צבע

איור
(628 * 768 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג דרגה בית

איור
(388 * 484 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג דרגה אלף

איור
(386 * 473 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג בקיאות בתחום התמצאות

איור
(191 * 203 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג בקיאות בתחום המחנאות

איור
(161 * 203 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג בקיאות בתחום הטבע

איור
(157 * 203 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג בקיאות בתחום החברה

איור
(163 * 204 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג בקיאות בתחום העמלנות

איור
(159 * 214 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
תג בקיאות בתחום השדאות

איור
(157 * 203 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת מדריך שנה שנייה / שביעיסט

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמל התמר - הסמל הראשון של התנועה

איור
(300 * 151 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת ראש שבט

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת מרכז צעיר

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת מדריך ט'

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת מרכז הנהגה

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת חניך מצטיין - ניתנת לחניך מצטיין בסוף כל פעולה לשבוע. בסוף השנה ניתנת לחניך המצטיין השנתי.

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
החבצלת בצבע מלא ובאיכות גבוהה

איור
(508 * 808 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
צופה מצדיע

איור
(463 * 437 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
לחיצת יד צופית

איור
(564 * 257 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעת העופר

איור
(276 * 512 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
שבועת והצדעת העופר

איור
(640 * 400 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעה צופית

איור
(435 * 975 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעה צופית

איור
(136 * 361 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעה צופית

איור
(345 * 783 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעה צופית

איור
(236 * 592 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
הצדעה צופית

איור
(196 * 336 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
חבצלת עם אפשרות לצירוף הסברים

איור
(200 * 215 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
סמל עדת הצופים

איור
(171 * 249 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
החבצלת, ללא קו היושר, בצבע אחד

איור
(326 * 514 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
איור של עניבה

איור
(113 * 184 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת בוגר קורס "תג היער"

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת מרכז שבט

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת צופה בוגר

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת מדריך חוץ

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת ראש מחסן

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת מחסנאי

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת ראש צוות פעילים

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת פעיל

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת ראש גדוד

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת מדריך

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת שכבה ט'

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת שכבה ח'

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת שכבה ז'

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת שכבה ו'

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת שכבה ה'

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________
עניבת שכבה ד'

איור
(150 * 42 פיקסלים)

צפייה בקובץ שמירת הקובץ
_____________________